Residuální bonus – zbytkový bonus

Zbytkový bonus (Residual bonus)

Residual je přímý bonus ke všem penězům, vynaloženým na některý z online produktů a služeb třetích stran, nabízených v obchodě C-Store. Zbytkový (residuální) bonus se vyplácí partnerovi (Affiliate pobočce)  podle aktuální kvalifikace pro příslušné období, nezávisle na popsané úrovni sítě níže.

Celková částka zbytkového bonusu je rovnoměrně rozdělena na stejný počet fondů jako Úroveň sítě (Nework level). Každý fond (Pool, skupina) je rozdělen ve stejných částech na odpovídající úroveň sítě (jednotlivé skupiny) v závislosti na skutečném počtu jednotlivých skupin a zisků na jejich úrovni.

Affiliate partner získá jednu část z každého fondu na úrovni sítě, pro který se kvalifikoval, např. Affiliate partner, který dosáhl úrovně sítě 10, získává části ze VŠECH fondů pro úrovně sítě 1-10 pokud se tento Affiliate partner kvalifikoval pro požadavky AP pro danou konkrétní úroveň sítě.

Pokud Affiliate partner nesplňuje požadavky na AP na úrovni sítě, Affiliate partner místo toho získá zaplaceno na úrovni, na kterou se jako Affiliate partner kvalifikoval.

                                                            Otevírá se                  Získáváte zaplaceno

Pozice Úroveň Activity Points (AP)
Startér – Starter 1-3 5
Koordinátor – Coordinator 4-6 5
Manažer – Manager 7-9 5
Ředitel – Director 10-12 10
Prezident – Prezident 13-15 15
Sr. President – Senior President 16-18 20
Ambassador  – Ambassador 19-21 25

Zbytkový bonus (residuální bonus) je vyplácen měsíčně.

Kompenzační plán

Objem peněžních prostředků na rozdělení určuje kompenzační plán, kde je nastaveno pravidlo rozdělení zisku. Členové team CSM mají k dispozici i neoficiální překlad do češtiny v sekci ‘Dokumenty’.

Zisk 100 % se dělí na 40% a 60%.

Z těch 40% jde 15% na vaše přímé provize za zprostředkování produktu a 25% do Active user pool, ze kterého jsou aktivní uživatelé daného produktu co 3 měsíce vypláceni. Více je zřejmé z obrázku.

Zbylých 60% se dělí v poměru 20% – 40% – 40%.  Znamená to, že 20% zisku jde na provoz Crowd1, 40% zisku jde na kvartální výplaty C1 Rewards a 40% zisku je měsíčně vyplaceno formou dlouhodobého residuálního příjmu – renta.

Úrovně sítě (Network Levels)

Affiliate partner dosahuje různých úrovní na základě celkového zůstatku BP. Zůstatek BP se rovná kumulovanému počtu placených BP, za které affiliate partner obdržel Crowd bonus.

Úroveň Affiliate se používá při výpočtu zbytkového bonusu a bude základem pro speciální propagační akce (např. školení a uznání).

Když partner dosáhne určité úrovně, udržuje si tuto úroveň po celou dobu trvání Dohody s Crowd1. Partnerovi však bude zapláceno podle skutečné aktivity Affiliate.

Více napoví tabulka, kde je zařazena vaše aktuální pozice na základě bodového zisku z Crowd bonusu (binárních bodů). Pro příklad je uvedeno všech 21 úrovní a pro každou úroveň je uvedena požadovaná hodnota PIB – Points in Balance, kterou postupně získáváte za prodej vzdělávacích balíčků a z rozvoje sítě pod vámi.

Přihlaste se k odběru zpravodaje a článků z webu a zařaďte se k 69 odběratelům.

Email musíte potvrdit, zkontrolujte složku SPAM!

Vaše údaje jsou chráněny proti zneužití.

https://teamcsm.cz/home/privacy-policy