Naše kancelář Crowd1

se postupně mění a změny budou pokračovat v souvislosti se změnami, o kterých jsem psal dříve. Budou zaváděny postupně, aby nezpůsobily velký zmatek. Zavádění změn souvisí s novým kompenzačním plánem, záměnou C1Rewards na akcie a dalšími úpravami naší backoffice, které si budou vyžadovat nové produkty.

Nově si můžete všimnout, že v kolonce “Binary bonus” máte zelené zatržítko nebo červený křížek.

pokračování

Červený křížek znamená, že na binární bonus nemáte nárok, protože nemáte splněnou podmínku potřebného počtu bodů aktivity – Activity Points (AP). Abyste měli splněnou podmínku počtu bodů aktivity, potřebujete v současné době alespoň 3 AP, které získáte za registrace do produktů a za to, že lidé pod vám si rovněž registrují tyto produkty.

Příklad: Mám osobně registrován Miggster = 1 AP, a dva lidé pode mnou mají rovněž registraci do Miggster = 2 AP. Celkem tedy 3 AP, což pro tuto chvíli stačí. Postupně bude potřebný počet AP narůstat a tím i nutnost registrací, tak jak je to uvedeno v kompenzačním plánu. U nejnižších úrovní to bude 5 AP.

Postupně, jak budou zaváděny změny, budu o nich v tomto vláknu – rubrice, informovat.