Převod akcií je tady!

Konečně přišla řada na náš region a můžeme si směnit body C1 Rewards, které jsme v minulosti v Crowd1 poctivě každou středu potvrzovali a klikali, na akcie Digital Partners Network – DPN.

Z minule máte všichni jistě nárokován převod, jak jsme zde psali od července, poslední možnost na uplatnění nároku byla 14.září 2021. Kdo to nesledoval nebo nestihl, tak má asi smůlu. Informací a zpráv kolem toho bylo dost. Kdo se nestihl registrovat, může to ještě zkusit po přihlášení do Crowd1, své back office zadejte adresu https://crowd1.com/rewardsinfo a dole na stránce kliknete uvidíte svůj registrační email a po kliknutí na modré tlačítko budete přesměrováni na stránky DPN https://app.digitalpartnersnetwork.co.uk. Zde to můžete ještě napravit.

Převod je jednoduchý a pro lepší pochopení jsem nahrál krátké instruktážní video, protože si myslím, že z toho to pochopí opravdu každý. Video je zde pod článkem. Vzhledem k velkému počtu žadatelů (cca 29 milionů) je docela reálné, že server nebude zvládat záplavu požadavků na převod. Alespoň ze začátku.

Popis převodu

 1. Přihlásíte se do své aplikace DPN – Digital Partners Network ( app.digitalpartnersnetwork.co.uk )
 2. Kliknete na ikonu oznámení “zvonečku” – Notifikace – vpravo nahoře
 3. Objeví se vám okno pro nahrávání dokumentů – klikněte do tohoto okénka
 4. Objeví se karta, kde je nutno nahrát tři dokumenty
  1. Selfie
  2. Osobní dokument s fotem (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz)
  3. Doklad o bydlišti (výpis z účtu za plyn, elektřinu, telefon nebo z banky …) kde je uvedena vaše adresa
 5. Nahrajte tyto dokumenty v anglické verzi stránek, nepřekládejte si je do češtiny, jinak vám to nebude fungovat! Pracovat můžete z mobilu a vše ihned ofotit, včetně svého selfie, které by mělo být bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy. Nebo si vše připravte v počítači a nahrávejte z počítače, vždy při kliknutí na okénka ‘Nahrát …’ vám systém dá na výběr, zda chcete použít fotoaparát nebo dokument, uložený na disku počítače nebo mobilu.
 6. Nahrané dokumenty potvrďte tlačítkem Confirm, pokud jsou nahrány správně, tak z šedé barvy zmodralo.
 7. Po potvrzení se zobrazí úvodní  stránka DPN a dole je výzva k podpisu smlouvy o výměně ‘Sign Letter of Exchange’, její překlad je níže proto si ji přečtěte.
 8. Potvrďte smlouvu kliknutím na zelené tlačítko Sign Letter of Exchange
 9. Objeví se anglický text smlouvy (přeložen je níže), ten si přečtěte a potvrďte kliknutím do okénka, že souhlasíte s obchodními podmínkami a následně ještě potvrďte klikem na ‘Confirm’
 10. Objeví se okénko, že jste byli úspěšní – Success!

Ve svém účtu DPN si můžete ověřit své údaje kliknutím na ikonu postavy vlevo nahoře a současně si můžete zobrazit náhled smlouvy. Dole na stránce vidíte počet svých akcií, které vám byly připsány.

Nyní bude opět trvat nějakou dobu, než budeme pokračovat dalším krokem, tím by asi mělo být stažení peněženky Multiwallet a aktivace svého účtu.

Překlad smlouvy:

JMÉNO:

xxx yyy

BYDLIŠTĚ:

xx yy zz

POČET AKCIÍ DPN, KTERÉ OBDRŽÍM:

2.00

UPOZORŇUJEME, ŽE TATO SMLOUVA JE V ANGLIČTINĚ

SMLOUVA O VÝMĚNĚ

ZE DNE 20. 11. 2021

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

– Digital Partners Network PLC, společností registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem 13532707 se sídlem na adrese 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn WC2H 9JQ (“Společnost”); a

xxx yyy s adresou xx yy zz (“Držitel odměny”).

ZPĚTNÉ INFORMACE

– Držitel odměny je držitelem řady odměn ve společnosti Crowd1 Network Limited (dále jen “Crowd1”), která je registrována v HDS Tower, Unit no 3408, Jumeirah Lakes Towers, P.O.Box 393243, Dubaj, Spojené arabské emiráty, IČO: 0024678, se sídlem v Dubaji, ul. ICC20160342.

– Společnost navrhuje nabídnout Držiteli odměny 1 kmenovou akcii Společnosti výměnou za každých 100 jím držených odměn. Výměna Odměn bude představovat úpis Kmenových akcií, které budou vydány a připsány jako plně splacené.

DEFINICE

Výměna: výměna Odměn za Kmenové akcie podle této Smlouvy;

Smlouva o nominování: smlouva mezi Nominovaným a Akcionářem;

Nominee: společnost, která bude jednat jako nominovaný zástupce akcionářů Společnosti;

Kmenové akcie: “Kmenové akcie”, jak jsou definovány ve stanovách, v základním kapitálu Společnosti, připsané jako plně splacené;

Kmenová akcie A: “Kmenová akcie A”, jak je definována ve stanovách, na základním kapitálu Společnosti, připsaná jako plně splacená;

Registrátor: agent pro převody jednající jako registrátor Akcií;

Odměny: odměny Crowd1 držené Držitelem odměny, jak jsou definovány v podmínkách Crowd1;

Akcie: kmenové akcie Společnosti vyměněné za Odměny, připsané jako plně splacené;

Akcionář jakákoli osoba, která vlastní Kmenové akcie.

SMLOUVA

– Držitel odměny tímto souhlasí s výměnou všech svých odměn za Kmenové akcie za níže uvedených podmínek a v souladu se stanovami Společnosti (“Výměna”). Jakýkoli počet odměn nižší než 100 bude vyměněn za 1 akcii, např. držitel 120 odměn bude mít nárok na získání 2 kmenových akcií.

– Akcionář souhlasí s tím, že za vydání Kmenových akcií Společnosti již nebude držitelem Odměn a vzdává se jakéhokoli práva či nároku na ně.

– Společnost (nebo její Registrátor) se zavazuje zajistit elektronické potvrzení s údaji o Akcionáři od Nominované osoby ve vztahu k Akciím. Držitel odměny souhlasí s tím, aby Nominee držel Akcie jako registrovaný zákonný Akcionář jménem Držitele odměny v souladu s podmínkami Nominee.

– Společnost si podle svého uvážení vyhrazuje právo požadovat od Držitele odměny informace a dokumenty, které může čas od času požadovat za účelem splnění povinností Společnosti vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz nebo podobných předpisů v jakékoli příslušné jurisdikci.

– Společnost je oprávněna podle svého uvážení zamítnout jakoukoli žádost o výměnu.

– Tato Smlouva s přiloženými Podmínkami představuje úplnou dohodu mezi Stranami.

OZNÁMENÍ

Burza je k dispozici po dobu 7 dnů. Každý Držitel odměny, který se vzdá této Smlouvy o výměně, neobdrží žádné Akcie.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tato Smlouva se řídí anglickým právem a podléhá výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s Výměnou a přiloženými Smluvními podmínkami a souhlasíte se zasíláním e-mailů od společnosti Digital Partners Network PLC a prostřednictvím jiných forem komunikace, které jste společnosti Digital Partners Network PLC poskytli:

A delší video v angličtině je zde:

Dosud vidělo:1 072Dnes vidělo:1