Změna od 7.10.2021 !

Na setkání leaderů v Dubai 24.9.2021 bylo představeno nové řešení výplat pro členy Crowd1. S problémy výplat se firma potýkala více než rok, protože podniká ve více jak 170 zemích světa a pro každou zemi platí různé regulace. Ani systém s převodem na kryptoměny nebyl účinný. Nové řešení nabývá účinnosti datem 7.10.2021 a je založeno na několika bodech.

  • Pro každého uživatele bude v back office vytvořen tzv. Holdingový účet, na který mu budou převedeny všechny, do 7.10.2021, nevyplacené peníze
  • Tyto prostředky budou rozděleny v poměru 15/85 %, z toho 15 % zůstane na zůstatku účtu a 85 % bude vráceno zpět jako BP (Business points)
  • U 15 % můžete požádat o výplatu, zbylých 85 % bude rozděleno do 104 týdnů (tj. dva roky)
  • Každý týden můžete požádat o vyplacení podílu z těchto 85 %
  • Platby z Holdingového účtu budou možné od 1.11.2021
  • Maximální počet výběrů se zvyšuje na 30 x 2000 €
  • Zobrazuje se týdenní odpočet, který ukazuje, kdy jsou prostředky k dispozici k výběru.
  • od 7.10.2021 budou všechny nové příchozí platby vyplaceny do 14 dnů, pokud o ně požádáte, bez ohledu na to, o jakou částku půjde

Pokud máte v back office vygenerované GIFT kódy, nepůjde je po 7.10. převést zpět na BP, budou expirovat po době vypršení své platnosti. Pokud je chcete převést zpět, udělejte to do 7.10.2021. Nebo je někomu prodejte, dokud ještě jsou platné.

Pokud má někdo zájem zjistit více, je to v první polovině tohoto videa https://youtu.be/qkPkIEetuQ0

Cituji zprávu z telegramu:

Vážení Lídři,

abychom vám vysvětlili proces výplat, musíte nejprve pochopit situaci, PROČ se výplaty opozdily.
Když náš zakladatel vytvořil tento kompenzační plán na začátku Crowd1, vytvořil jeden z nejsilnějších bonusových plánů na trhu. Nikdo však nemohl očekávat masivní růst, který jsme zažili za posledních 18 měsíců a z 1 milionu členů jsme se dostali na více než 37 milionů členů.
Bonusový plán NEBYL navržen pro vícenásobné účty nebo manipulace, ke kterým v mnoha případech docházelo, což vede k tomu, že kompenzační plán přeplácí bonusy.

Jak všichni chápeme, pokud do společnosti přijde 100 €, není šance, aby vyplatili 200 €.. pak bychom neměli společnost dlouho.

Na řadě řešení je jedna věc, kterou mnoho společností dělá, když mají takovou situaci, obvykle jdou a udělají “Clawback”, to znamená, že si vezmou zpět všechny peníze od členů, které byly přeplaceny, ale náš zakladatel řekl: – NE!!! Všem členům vyplatíme to, co si vydělali, je to chyba společnosti, která to nezastavila včas”.

Ale aby to bylo možné, jde o to, že zrušíte všechny výběry, vložíte 85 % svých předem vydělaných peněz (před 7. říjnem) na Holdingový účet, tyto prostředky vám budou vypláceny zpět na týdenní bázi, Vaše částka se rozdělí na 104 týdnů!
Příklad: na svém holdingovém účtu máte 10 000 EUR, pak si vyberete 10 000 EUR rozdělených na 104, což znamená, že každý týden dostanete zpět na svůj online účet 96,15 EUR, které si můžete vybrat.

Zbývajících 15 % na vašem online účtu + všechny bonusy získané v budoucnu si můžete vybrat ve výši 100 % (max. *30* x 2000 €) a tyto výběry a všechny budoucí výběry obdržíte do *14dnů*.

Takže místo toho, aby naše společnost používala “clawback”, zavazuje se vyplatit všechny naše peníze!
A od 7. října a dále už NIKDY nebudeme mít zpoždění ve výběrech!!!