Výplata Residuálního příjmu

Co  je to residuální příjem?

Co je to residuální příjem, je pro registrované členy vysvětleno ZDE.  Tento bonus je vyplácen měsíčně k 15. dni a je závislý od vaší pozice v “Network level” (Úroveň sítě), které jste dosáhli. Pozice je závislá na počtu bodů, které získáváte z binárního bonusu, tj. body za registrace lidí pod vámi (nebo ve vaší linii sítě). Podle zisku bodů se postupně posouváte po linii od Team manager – Coordinator – Manager – Director – President – Senior president – Ambassador. Ke každé pozici je přiřazena odpovídající úroveň “Pool”, kde je nastavena částka, která se rozděluje a ze které jsou vypláceny provize.

Objem peněžních prostředků na rozdělení určuje kompenzační plán, kde je nastaveno pravidlo 20% – 40% – 40%.  Znamená to, že 20% zisku jde na provoz Crowd1, 40% zisku jde na kvartální výplaty C1 Rewards a 40% zisku je měsíčně vyplaceno formou dlouhodobého residuálního příjmu.

Výplata za měsíc říjen 2020

Jaká byla tedy výplata za říjen, neboli pravidelná RENTA ? Na to se můžete podívat na obrázku vlevo. Každý měsíc se tato částka o něco navyšuje, podle toho, jaké jsou příjmy Crowd1. Očekáváme, že po uvedení produktů MIGGSTER a EpicLotto na trh budou generované příjmy podstatně vyšší a částka měsíční výplaty (renty) se bude dále navyšovat. Crowd1 je fázi startup, na rozjezdu a proto nemůžeme očekávat zázraky. Pro ty, kteří nepodporují rozvoj sítě a jsou v pasivní pozici Starter, to časem možná bude výzva, aby se zapojili do propagace firmy.

Jednotlivé úrovně a pozice podle počtu získaných bodů jsou patrny z druhého obrázku. I pasivní člen se může posouvat, pokud do jeho linie naskakují registrace. Důležité je mít aktivovanou levou a pravou stranu v binárním bonusu, to znamená mít registrovaného alespoň jednoho člena na každé straně. Pak dochází k párování bodů a provize se připisuje na účet. Více je to rozepsáno pro registrované členy ZDE.

Výsledky výplat

Pravidelně co 3 měsíce jsou výsledky  ‘minercsm’ aktualizovány v záložce ‘Výsledky’, která je přístupná registrovaným členům Team CSM.

Na obrázku je poznámka v angličtině, “představte si výplaty v listopadu, prosinci 2021”. To číslo by nemělo nikdy klesat, to by měl zaručit “Bonus security system”. To na vysvětlenou pro ty, kteří jsou pořád na rozpacích, jestli nastoupili do správného vlaku.