Počet členů v Crowd1

Od své registrace v květnu 2020 denně sleduji počet členů, kteří se denně zaregistrují do Crowd1. Z grafu lze vyčíst jak působí na členskou základnu uvádění nových produktů na trh a promo akce na zvýhodněné členství. Nárůst počtu členů v červenci byl díky akci na bezplatné členství při uvedení produktu na dovolenou LIFE TRNDS. Další vysoký nárůst počtu členů, který nastal v říjnu a listopadu 2020, byl způsoben propagací Miggster a příjemně překvapil. Hodně vylepšil moji plánovanou prognózu zisku, protože s dosažením počtu 10 000 000 členů registrovaných po mě jsem počítal až někdy v 6/2021. To samozřejmě vyústilo ve zvýšené úsilí a urychlenou registraci členů Titan, které byly podmínkou pro maximální využití Streamline bonusu. Další tři “zoubky” v grafu lze vidět v závěru roku, kdy byly akce na registraci Titan Pro a uvedení Epic1Lotto.