Ohlédnutí do minulosti a naděje do budoucna

Právě uběhly tři zajímavé roky od mého vstupu do společnosti Crowd1. V roce 2020, uprostřed světového lockdownu kvůli pandemii Covid-19, jsem objevil tento nový způsob podnikání a byl jsem naplněn nadšením a očekáváním.

Na začátku mé cesty v Crowd1 jsem byl okouzlen rychlým růstem komunity. Facebookovská skupina fungovala jako prostor pro sdílení zkušeností, motivaci a vzájemnou podporu. Bylo inspirující vidět, jak se lidé z různých zemí spojují za společným cílem.

Společnost pořádala pravidelné eventy a akce, které byly skvělou příležitostí setkat se s lidmi tváří v tvář, naslouchat inspirativním řečníkům a sdílet zkušenosti. Tyto akce posilovaly naši motivaci a přispívaly k budování komunity.

Společnost se neustále snažila přinášet nové produkty a představit svou vizi. Nicméně, některé z těchto produktů se potýkaly s obtížemi. Epic1 Lotto nedosáhlo očekávaného úspěchu a Life TRDNS byl nakonec ukončen. Miggster, mobilní hry, má nyní stránky v údržbě a komunikace je omezená. Na druhou stranu, produkty Mindoe a Moon Birdie se stále snaží najít své příznivce, ačkoli jejich úspěch zatím není zcela jasný. LinkMe se také nerozšířilo tolik, jak se plánovalo.

V roce 2023 jsme byli seznámeni s novými produkty, jako Tigra Crypto, Travellia a Empore Knights, které se snaží razit si cestu na trhu. Tento vývoj ukazuje, že společnost Crowd1 se stále snaží inovovat a hledat nové příležitosti.

Nicméně, jedním z nejdiskutovanějších problémů v poslední době jsou problémy s vyplácením peněz. Tento problém zapříčinil odchod některých významných leaderů a způsobil nejistotu mezi členy. Společnost Crowd1 se však snaží těmto problémům čelit a zlepšovat své procesy.

Další události, jako otevření nových kanceláří a akce v luxusním dubajském hotelu Atlantis, naznačují, že společnost stále investuje a snaží se posílit svou pozici na trhu. Nicméně, problémy ve Švédsku a vyšetřování z praní špinavých peněz přinesly do hry další otazníky.

S odchodem Johana von Staela, jednoho ze zakladatelů společnosti, se objevila nová výzva. Společnost začala směřovat k přechodu na kryptoměny a web3 technologie, což může přinést novou vlnu inovací a příležitostí. Nový vývoj k C1 tokenu a sliby po čtyřech letech také vyvolávají očekávání.

Jednou z hlavních otázek, kterou si členové Crowd1 kladou je, zda pokračovat nebo ne. I přesto, že společnost čelí různým výzvám a snaží se najít nové směry a řešení, členská základna stále stagnuje kolem čísla 50 milionů členů. Tato čísla rozhodně nesplňují očekávání majitele společnosti J.E. Wernera, který doufal v dosažení až 100 milionů členů na konci roku 2022.

Sebevědomá prohlášení a snaha udržet pozornost zbývajících aktivních členů jsou sice důležitá, ale pokud se situace nezmění zásadním způsobem, je pravděpodobné, že recese v růstu členské základny bude pokračovat. Stačí se podívat do Back Office a zjistíme, že průměrný počet lajků u jednotlivých příspěvků se pohybuje kolem 20 000 až 30 000, výjimečně může dosáhnout až 116 000. Pro členskou základnu 50 milionů je to málo.

Přestože je očekáváno, že nová hra Metaversy bude uvedena ke konci roku, minulé zkušenosti nám naznačují, že se může opozdit. Zatím se zaregistrovalo pouze kolem 2 500 000 členů, což představuje pouhých 5 % členské základny. Zbývající členové buď nejsou aktivní, nebo se jedná o lidi, které Crowd1 nikdy neoslovil a přišli jen vyzkoušet podnikání, nebo byli zaregistrováni, aby pomohli někomu ve své linii postoupit.

Pokrok společnosti Crowd1 se zdá být pomalým, ale zda je to záměr, nebo pouze součást jejich strategie, zatím zůstává otázkou. Nicméně, na mém webu teamcsm.cz jsem se věnoval sledování vývoje společnosti po dobu tří let a stále jsem nezanevřel. Věřím, že lepší zítřky jsou na dosah. Planet IX je toho důkazem.

Každý jednotlivý člen musí zvážit své vlastní zkušenosti, cíle a ambice při rozhodování, zda zůstat s Crowd1. Společnost nabízí příležitost, ale je na nás, abychom rozhodli, zda ji chceme využít. Doufám, že letos přijde změna a firma se začne rozjíždět, ale jedině čas nám ukáže, jaký bude další vývoj.

Dosud vidělo:83Dnes vidělo:1