Dárek na Vánoce

Abych zvýšil atraktivitu těchto stránek, bude v předvánočním týdnu od 20.12.2021 do 24.12.2021 možnost získat zlaté členství v Crowd1 ZDARMA! Na úvodní stránce teamcsm.cz zveřejněním v určitou, nepravidelně zvolenou denní dobu, jedno přihlašovací jméno, ke kterému už je vygenerován Dárkový kód. Po registraci uživatelského jména na zveřejněném odkazu a zaslání emailu na info@teamcsm.cz odešlu příslušný kód novému členovi Crowd1.

Věřím, že to bude člověk, který chce budovat své podnikání v Crowd1 a vytvářet svou síť.

Akce je mezinárodní 🙂

Po úspěšné registraci by měl získat členství GOLD za 799 €!

Uvědomili jste si akci, kterou nám Crowd1 připravil k Vánocům? Možnost restartovat svůj růst?

Matematicky si to spočítám:

Nový člen automaticky postoupí na Gold za 799 €. Ušetří tím 690 €.

Čtyři noví členové, registrovaní jako White je: 4 x 109 € = 436 €.

Za čtyři registrované členy získává sponzor 1 x Gold gift kód v ceně 799 €.

V případě, že by to sponzor zaplatil sám, obdrží Gold Gift kód a ušetří za jeho pořízení 363 €.

Pokud ho prodá za plnou cenu 799 € vydělá 363 €. Navíc může povýšit až na Titan Pro nebo obdržet až 60 000 Loyalty Points (Věrnostních bodů).

Gift for Christmas

To increase the attractiveness of this site, there will be an opportunity to get a FREE gold membership to Crowd1 in the week before Christmas from 20.12.2021 to 24.12.2021! On the homepage of teamcsm.cz by posting at a certain, irregularly chosen time of the day, one login name to which a Gift Code is already generated. After registering the username on the posted link and sending an email to info@teamcsm.cz, I will send the corresponding Gift code to a new Crowd1 member.

I believe it will be a person who wants to build his business in Crowd1 and create his network.

The event is international 🙂

After successful registration he should get a GOLD membership for 799!

Did you realise the promotion Crowd1 prepared for Christmas? A chance to restart your growth?

Let me do the math:

A new member automatically upgrades to Gold for €799. They save €690.

Four new members, registered as White’s: 4 x €109 = €436.

For four registered members, the sponsor gets 1 x Gold gift code worth €799 .

Should the sponsor pay for it themselves, they will receive a Gold Gift Code and save €363 .

If he sells it for the full price of 799 € he earns 363 €. In addition, he can upgrade to Titan Pro or receive up to 60,000 Loyalty Points.

Dosud vidělo:439Dnes vidělo:1