Každý měsíc mají noví uživatelé Moon Birdie šanci

vyhrát 10 000 € v kryptoměně

Vítejte v Moon Birdie

Prize Draw Obchodní podmínky

Moon Birdie Media FZCO (dále jen Pořadatel) se sídlem v Dubaji, Unit 101, Building A2 Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, 1017 DUBAI, Spojené arabské emiráty, organizuje tuto propagační akci nazvanou “Welcome to Moon Birdie”.

Tato propagační akce je otevřena všem dospělým ve věku minimálně 18 let, kteří uplatnili uvítací poukaz, aby se mohli přihlásit k odběru webové komunity, včetně Akademie, Insights a Top Deals, které jsou k dispozici na adrese www.moonbirdie.media.

Zaměstnanci pořadatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci, jejich zástupci nebo kdokoli profesionálně spojený s touto propagační akcí nejsou oprávněni se propagační akce zúčastnit.

Účast na této propagační akci je bezplatná, ale být aktivním členem webových stránek “www.moonbirdie.media” je povinné.

Propagace bude účastníkům sdělena na webových stránkách “www.moonbirdie.media” v sekcích Top Deals.

Tyto podmínky propagační akce jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele na adrese URL “www.moonbirdie.media/competition”.

Má se za to, že každá osoba, která vstupuje do této propagační akce nebo se jí účastní, přijala a je vázána těmito podmínkami.

1. OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE

Akce je otevřena od 00.01 GMT+1 na 14th dubna 2022 do 23.59 GMT+ 1 dne 30th Červen 2022.

Konkrétněji budou mít spotřebitelé nárok na účast v propagační akci a budou mít šanci vyhrát během každého z následujících období:

PROPAGAČNÍ OBDOBÍ
1 14. dubna – 31. května 2022
2 1. – 30. června 2022

Výběr vítěze se bude konat dne/do

 • 6th Červen 2022
 • 6th Červenec 2022

2. VSTUP A ÚČAST

Pro vstup do propagačních akcí se uživatelé budou muset zaregistrovat – během doby trvání propagační akce – na webových stránkách www.moonbirdie.media a uplatnit platný uvítací poukaz.

Při prvním přístupu budou muset uživatelé, kteří uplatnili propagační poukaz a ještě nedokončili svůj osobní profil, aktualizovat údaje o svém vlastním účtu vyplněním souvisejícího formuláře uživatelského profilu Moon Birdie se všemi požadovanými informacemi.

Podle současných podmínek, dostupných na www.moonbirdie.media/competition, musí každý účet odpovídat platné e-mailové adrese a platnému propagačnímu poukazu. Kromě toho, aby byl každý účastník způsobilý k účasti v propagační akci, musí být aktivním předplatitelem služeb nabízených placenou webovou komunitou “Moon Birdie”.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost příspěvků a účastníků, včetně věku a kontaktních údajů účastníka, a diskvalifikovat každého účastníka, který poruší tyto podmínky a ustanovení nebo manipuluje s registračním procesem nebo propagační akcí.

3. VÝBĚR VÝHERCE

Na konci každého období propagační akce budou všechny platné obdržené příspěvky přidány do seznamu losování a 5 vítězů (plus 5 záloh) bude náhodně vylosováno.

Podle vytvořených hodností (1 hodnost za každé období) bude uděleno prvních 5 uživatelů, a to následovně:

Uživatel Cena
1 1. cena: 5.000 EUR v etheru nebo bitcoinu
2 2. cena: 2.000 EUR v etheru nebo bitcoinu
3 3., 4. a 5. cena: 1.000 EUR v etheru nebo bitcoinu

Limity: Max. 1 cena na osobu.

4. OZNÁMENÍ VÍTĚZŮ

Výherci budou kontaktováni e-mailem do 5 pracovních dnů od výběru vítězů. Pořadatel provede 3 pokusy kontaktovat výherce e-mailem. Pokud účastník nemůže převzít cenu nebo neodpoví v časovém rámci 10 pracovních dnů, bude diskvalifikován a cena bude nabídnuta první dostupné rezervě. Tento proces bude následovat, dokud nebude cena přijata. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost v případě, že výherce nelze z jakéhokoli důvodu kontaktovat.

Aby vítězové potvrdili svou způsobilost, musí cenu přijmout a poskytnout své úplné kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, výplatní adresa Ethereum) písemně na info@moonbirdie.media do 31. července 2022.

5. DORUČENÍ CENY

Celkový prize pool této soutěže je 20.000,00 EURO, nebo spíše 10.000,00 EURO za období, který má být doručen každému vítězi v kryptoměnách prostřednictvím výplaty krypto adresy.

Všechny ceny budou doručeny e-mailem do 30 dnů od potvrzení způsobilosti výherce. Za účelem získání cen:

 • Každý vítěz je povinen poskytnout platnou výplatní adresu Ethereum nebo alternativně platnou bitcoinovou výplatní adresu.
 • Každý vítěz je povinen nezávisle deklarovat a zaplatit veškeré příslušné daně a poplatky, které cena v jurisdikci vítěze vyvolává.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou nesprávnými nebo nepřesnými kontaktními údaji
 • Pořadatel je oprávněn zvolit způsob doručení všech cen dle vlastního uvážení. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné daně, celní poplatky ani jiné náklady vyžadované pro získání ceny nebo s ním související. Pořadatel dále nebude kompenzovat žádnou cenu, kterou vítěz nemůže uplatnit nebo obdržet kvůli celním nebo jiným místním předpisům nebo která je poškozena, zpožděna nebo ztracena poštovní, kurýrní nebo jinou poštovní službou.
 • Žádná cena není převoditelná a žádná cena nesmí být nárokována v hotovosti nebo změněna na jinou cenu nebo uspořádání.
 • V případě nepředvídaných okolností nebo okolností mimo přiměřenou kontrolu pořadatele si však pořadatel vyhrazuje právo změnit, stáhnout nebo nahradit cenu alternativní cenou nebo uspořádáním, které má stejnou nebo vyšší hodnotu.

6. OBECNĚ

 • Účastí souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.
 • Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu, zranění (včetně nepřímé nebo následné ztráty), kterou utrpí kterýkoli účastník účastnící se propagační akce nebo v důsledku přijetí jakékoli ceny. Nic však nevylučuje odpovědnost pořadatele za smrt nebo zranění osob v důsledku jeho nedbalosti.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy nebo lidskou chybu, které mohou vést k tomu, že registrace, příspěvek nebo příspěvek nebudou přijaty nebo ztraceny nebo poškozeny, nebo za jejich zničení nebo změnu nebo neoprávněný přístup na webové stránky.
 • Rozhodnutí pořadatele týkající se jakéhokoli aspektu této propagační akce jsou konečná a nebude se účastnit žádné korespondence. Pořadatel může odmítnout udělit cenu jakékoli osobě z jakéhokoli důvodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo stáhnout, změnit, zrušit nebo pozastavit část ceny, pokud v důsledku okolností mimo jeho kontrolu již tento prvek není k dispozici. Pořadatel nenese odpovědnost za vítěze ani vůči němu, pokud celá cena nebo její část není k dispozici nebo musí být z jakéhokoli důvodu změněna či zrušena. V případě nepředvídaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit cenu nebo její část alternativou stejné nebo vyšší hodnoty.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za žádné jednání třetích stran.
 • Tato propagační akce podléhá všem platným zákonům a předpisům.
 • Pokud dojde k jednání, opomenutí, události nebo okolnostem mimo přiměřenou kontrolu pořadatele a které mu brání v dodržování těchto podmínek a ustanovení, pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění při plnění svých povinností.
 • Pokud je tato propagační akce jakýmkoli způsobem narušena nebo nemůže být provedena tak, jak se rozumně očekává, z jakýchkoli důvodů mimo kontrolu pořadatele, včetně válek, terorismu, stavu nouze nebo katastrof (včetně přírodních katastrof), infekcí počítačovým virem, chyb, manipulace, neoprávněných zásahů, technických poruch nebo jakýchkoli, které poškozují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, poctivost, bezúhonnost nebo řádné vedení této propagační akce, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení v plném rozsahu povoleném zákonem (a) diskvalifikovat kteréhokoli účastníka; nebo (b) s výhradou jakýchkoli písemných pokynů regulačního orgánu upravit, pozastavit, ukončit nebo zrušit tuto propagační akci podle potřeby.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit platnost příspěvků a vyhrazuje si právo diskvalifikovat všechny účastníky za manipulaci s procesem přihlášení nebo za odeslání příspěvku, který není v souladu s těmito podmínkami a ujednáními, nebo pokud se účastník dopustí jakéhokoli nezákonného nebo jiného nevhodného pochybení, které by poškodilo spravedlivé a řádné vedení propagační akce. Zákonná práva pořadatele na náhradu škody nebo jiné odškodnění od takového pachatele jsou vyhrazena.
  • Seznam vítězů (přezdívka a země) bude k dispozici na různých kanálech na Moon Birdie do 15 dnů od přijetí ceny každého jednotlivého vítěze.
Dosud vidělo:126Dnes vidělo:1