Události týdne

V průběhu 28. týdne bylo asi největší událostí spuštění registrací do beta verze Planet iX. Možnost registrace je dostupná v beta fázi pouze pro členy Crowd1, kteří se stávají jakýmisi průkopníky v této hře. Planet iX má připomínat deskovou hru Monopoly, ale s tím rozdílem, že je v digitální podobě. Pro členy Crowd1 je uvolněno 200 000 registrací do beta fáze, jak jsem pochopil z diskuzního fóra Discord.

Cílem beta fáze je vychytat bugy, lidově najít a odstranit chyby, vychytat mouchy, aby spuštění pro veřejnost bylo bez problémů. Zřejmě jste registrovali nestandartní chování v back office, kde se ztratil odkaz na denní potvrzování Loyalty Points, částečně se to dalo vyřešit po přihlášení do back office a zadáním adresy ‘crowd1.com/backoffice/claimloyaltypoints’. Naštěstí pro nás, v závěru týdne bylo zprovozněno kliknutí na dlaždici “Loyalty Points” (Věrnostní body) a není potřeba ručně psát adresu. Podobných problémů bylo a je v backoffice více, psal jsem na support, vědí o tom a pracují na odstranění. Např. pokud je někdo přihlášen do Mindoe, v záložce “My Package” (Moje balíčky) se mu pořád zobrazuje statut “Not claimed” (Nenárokováno). Nevím, jakou to má souvislost s načítáním dalších bodů za aktivitu, doufám, že žádnou. Podobného problému jsem si všiml i u Planet iX. Jsem registrován, ale v “mých balíčcích” se mi ukazuje, že ne. Podobně je to i s verifikačním emailem, který dorazí, ale po kliknutí se zobrazuje, že je nesprávný. Naštěstí všechno funguje a verifikace asi proběhla.

Tyto chyby a další jsou možná brzdou pro uvádění dalších produktů, v červenci má být podle timeline uvedeno SoMe a Multiwallet a k tomu je zahájen proces směny C1Rewards na akcie. Doufejme, že vše se brzy dá do pořádku.

K Planet iX

Doporučuji se registrovat do diskusního fóra na sociální síti Discord (odkaz je na stránce planetix.com), i když většina příspěvků je v angličtině, dá se to pomocí překladače přeložit. Zde se diskutuje o fungování Planet iX, o známých chybách a dalších věcech, které mnohdy ani člověka nenapadnou. Pro zajímavost uvádím dotaz, co bude s našimi nárokovanými PIX, které jsme si potvrdili, někteří i nakoupili navíc. Tyto PIX, které každý obdržel podle své úrovně členství a také podle toho, kdy o ně požádal, si může směnit na měnu, která bude používána v Planet iX  = pEUR. Kdo si zakoupil balíček v předprodeji za 150 – 199 € získává 400 pEUR. Nejmenší balík PIX ke koupi bude stát 50 EUR = 50 pEUR a obsahuje 50 PiX (pixelů) z každého druhu určitý počet. Balíčky (Drops) budou uvolňovány postupně. Z toho všeho je vidět, že 1 Pix (hexagon – šestiúhelník) = 1 EURO. Až bude k dispozici Marketplace (Obchod), tak je lze obchodovat. Poptávka určí nabídku. Více se lze dočíst na stránkách planetix.com.

Jak se peněženka nabíjí, popisuji na stránkách zde. Ti, kteří si nárokovali PIX, tak je ve formě startovacího GIFT kodu je dostanou připsány podle toho, kolik jich měli. Zde je možná další chyba, protože mi to nesedí. Uvidíme časem, jak se to vyvine. Přepočet jsem stáhl z diskusního fóra.

Níže ještě přikládám strojově přeložený článek, který vyšel v News 14.7.2021

Aktualizace společnosti!
„Zabezpečení korporátní integrity Crowd1 na věčnost“ není jen posláním oddělení compliance Crowd1, ale všech našich členů a zaměstnanců po celém světě. Aktualizace společnosti z tohoto týdne pochází ode mě, Martina Bylsmy, vedoucího pro dodržování předpisů.

Společně usilujeme o dlouhodobě udržitelnou budoucnost, kdy provize i platy budou vypláceny nekonečně. To je náš společný cíl jako zástupců společnosti i sítě. Nezáleží na tom, zda jste zkušený velvyslanec, firemní eso nebo nováček, společně chráníme budoucnost Crowd1.

Právní rámec, ve kterém oddělení Compliance funguje, určuje způsob, jakým dodržování dodržuje zásady a postupy, které jsou pravidelně aktualizovány.

Oddělení Compliance také používá nejmodernější software pro sociální média, který dokáže skenovat internet kvůli možným trestným činům.

Nejběžnější trestné činy vymáhané oddělením Compliance:

Žádosti o příjem
Klamavé informace o společnosti a produktech
Zastupování společnosti
Zneužití propagace / pobídek (podvod)
KYC podvod
Více účtů

Nějaké příklady:

Špatně: Doporučuji vám, abyste se připojili k Crowd1 (poradenství … znamená, že jste kvalifikovaný odborník s titulem, který by radil lidem; že?)

Dobře: Připojte se k Crowd1, je to báječné!

Špatně: Kupte si balíček a zbohatnete! (žádost o příjem)

Dobře: Zakoupením balíčku získáte příležitost k dosažení udržitelného příjmu.

Špatně: [Příklad firemní zprávy], zde je odkaz na registraci [uživatel odkazu na přihlášení x] (zastupující společnost)

Dobře: Jsem nezávislá pobočka Crowd1 a ne oficiální zástupce CROWD1. Opravdu jsem byl nadšený zprávou Crowd1 zveřejněnou na jejich webových stránkách [odkaz]. Zkontrolujte to a staňte se součástí mého týmu. Zde je můj osobní registrační odkaz: [sign-up link user x] atd.).

Compliance však není jen podnikové oddělení zabývající se prosazováním zásad a postupů u členů, kteří se nechovají. Oddělení pro dodržování předpisů je zde také proto, aby pomohlo členům s ohledem na to, co mohou a co nemohou dělat. Společně s marketingovým oddělením a síťovým oddělením poskytneme Členům příklady, které můžete použít pro vaše sociální média, být ambasadorem značky pro Crowd1 a pomoci vyvinout školicí materiály pro vaše týmové prezentace.

Soulad je o nás všech. Všichni dodržujeme předpisy.

Proto jsem některé texty na stránkách měnil nebo upravil. Crowd1 nám bude dodávat produkty, na kterých můžeme jejich propagací nebo prodejem vydělat. Není to investice, ale to snad pochopil každý. Bude to běh na delší trať, ale to jsem věděl a psal jsem o tom. Zaráží mě chyby na stránkách, mám dojem, že v časové tísni nestačí mít vše 100 % odladěné. Změn přichází spousta a bude jich ještě více. I to odrazuje některé členy, kteří nestíhají držet krok s novinkami. A že jich ještě bude, tím si můžete být jisti.