DPN

že se něco začíná dít, nasvědčují zprávy, které chodí na uživatelský účet DPN. V té souvislosti proběhl zápis do obchodného rejstříku v Anglii, ředitelem společnosti byl zapsán John Moore. Nadále se vyřizuje legislativa a vše nasvědčuje, že se pokračuje podle nastaveného plánu. Předpokládám, že jakmile vyřeší celosvětovou distribucí akcií dle platných právních norem všech zainteresovaných států, bude zveřejněna aplikace Multiwallet a my obdržíme akcie. Ale je to pouze můj soukromý názor.

Dosud vidělo:154Dnes vidělo:1