Nepropásněte svou šanci!

Digital Partners Network (DPN) vydalo důležité oznámení, které se týká převodů bodů C1Rewards na akcie. Čtěte pozorně. C1Rewards jsou body, které jsme si každý týden až do 6.dubna 2021 potvrzovali (odklikávali neboli nárokovali). Nyní nastává čas jejich výměny za akcie. Všichni opozdilci mají poslední šanci něco zachránit, ale jen do poloviny února. Asi k vám dorazil email od DPN. Proces musí být dokončen, aby se mohlo postoupit dál.

Kdo to neudělá, připraví se o výplatu dividendy, která bude vyplácena kvartálně a doživotně, podle finančních výsledků. Asi se tu nenajde nikdo, kdo nevěří, že to Crowd1 dotáhne hodně daleko…

Zpráva z DPN

Vážený držiteli odměny.

Prodloužili jsme lhůtu pro výměnu vašich odměn za akcie nového vzrušujícího podniku DPN (Digital Partners Network PLC). Píšeme Vám, protože se domníváme, že Vaše kompletní registrace u DPN ještě není dokončena. Pokud jste se zaregistrovali a nahráli své identifikační údaje (KYC) a přijali směnný dopis, máte vše připraveno a můžete tuto zprávu ignorovat. Je důležité, abyste používali přesně stejnou e-mailovou adresu, jakou jste použili při souhlasu s výměnou na začátku loňského roku.

Pokud jste se ještě nezaregistrovali na adrese app.digitalpartnersnetwork.co.uk, přejděte na tento odkaz a registraci dokončete. Pokud jste se zaregistrovali pomocí jiného emailu, můžete se znovu zaregistrovat pomocí správného e-mailu a po uvedení své totožnosti a odsouhlasení výměnného listu obdržíte správné množství akcií. Chcete-li pokračovat v registraci KYC, připravte si pro tento proces následující položky: (1) kopii řidičského průkazu, občanského průkazu nebo fotografickou stránku pasu, (2) doklad o adrese kopií účtu za služby datovaného v posledních třech měsících a (3) selfie.

Budeme rádi, když svou registraci obdržíte co nejdříve, nejpozději však do 14. února 2022.

https://app.digitalpartnersnetwork.co.uk/

Děkujeme za pozornost!

Tým DPN.

Dear Reward Holder.

We have extended the time to swap your rewards for shares in the exciting new venture with DPN (Digital Partners Network PLC). We are writing you as we believe your complete registration with DPN is not yet done. If you have registered and uploaded your identity (KYC) and accepted the Exchange Letter, You are all set and can ignore this message. It’s important that you are using the exact same email address as you used when agreeing to the swap earlier last year.

If you haven’t registered yet at app.digitalpartnersnetwork.co.uk please follow the link and complete the registration. If you have registered with another mail, you can register Again with the correct email and you are going to receive the correct amount of shares after providing your identity and agreeing to the Exchange Letter. To proceed with the KYC registration please prepare the following items for the process, (1) a copy of a driving license, identity card or photo page of your passport, (2) proof of address by a copy of a utility bill dated within the last three months, and (3) a selfie.

We are happy to receive your registration asap though latest before the 14th of February 2022.

https://app.digitalpartnersnetwork.co.uk/

Thank you for your attention!

The DPN Team.

Total Views: 331Daily Views: 1