Referenční (affiliate) marketing Crowd1

Síla doporučení je velká. Referenční, neboli affiliate marketink a z něho plynoucí následná doporučení formují obchod a síťový marketing k dosažení větší informovanosti o produktech a k získání provizí za prodej produktů. S rozvojem technologií se mění i způsob prodeje. Rozhoduje počet oslovených lidí a sdělení informace. Z tabulky níže si můžete odvodit, jakým způsobem se bude vyvíjet Crowd1.

NuSkin – 36 let – 1,2 mil. členů / 52 zemí
Amway – 61 let – 3,0 mil. členů / 100 zemí
Herbalife – 40 let – 4,5 mil. členů / 94 zemí
CROWD1 – 1,8 let – 13,0mil. členů / 200 zemí

Síla sdílení

Z výše uvedeného vyplývá, že síla sdíleného prostředí je neuvěřitelná. Crowd1 dosáhl za 1 rok tolik počtu členů, jako firma Amway za 61 let !

Budoucnost sdílené ekonomiky je na startu a čas to potvrdí. Svět se mění a s ním se musíme měnit i my. Pokud někdo zakrní na své pozici, ve své komfortní zóně, zůstane pozadu. Je důležité zachytit trend a udržet se na pohyblivých schodech života, když už nemáme sílu překonat rychlost jejich protipohybu a vyběhnout je nahoru, jako za mlada.
Zachytit nový trend a nepodlehnout módní vlně je obtížné. Spoustu projektů zkrachovalo nebo zaniklo a neuplatnily se na trhu. Možná to bylo tím, že o nich moc lidí nevědělo.
U Crowd1 je to jiné.
Informovanost sítě a jejich členů má celosvětový dosah, rychlost šíření informací je téměř okamžitá. Během jednoho, dvou dnů obletí nový produkt svět a část lidí si ho zakoupí nebo informaci posunou dál. Čím více lidí v systému, tím větší objem obchodů a samozřejmě větší zisky pro toho, kdo prodej zprostředkuje. Pokud je prodej zprostředkován přes členy Crowd1, má provizi firma i její členové. Samozřejmě každý jednotlivec má za svůj zprostředkovaný prodej výhodu provize z každého prodeje produktu.

Rozdělování zisku
Rozdělení zisku je transparentní a je patrné z obrázku ZDE.
Takový Facebook vám za informace neplatí, naopak, dobrovolně mu je poskytujete zdarma. To u Crowd1 neplatí. Za vše dostanete zaplaceno. Propagujete-li některý produkt a zákazník má zájem, tak koupí nebo taky nekoupí. Rozdíl je v jedné věci a to v počtu oslovených lidí. Pokud hraje např. mobilní hry 2,5 miliardy lidí denně, jaká je šance, že využijí někdy v budoucnu produkty Crowd1? Dle mého názoru dříve nebo později je využije 80 % procent těchto lidí, možná jen ze zvědavosti. Někteří u toho zůstanou nastálo a ten, kdo takové členy přivede, bude spokojený, protože podle kompenzačního plánu mu budou jejich nákupy generovat stabilní pasivní příjem.

Jak propagovat ?
Propagaci sdílené ekonomiky lze dělat různě. V dnešní době je moderní způsob facebook nebo jiné sociální sítě, ale z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že úspěšnost je nízká, téměř nulová. Facebook si hlídá, komu pošle oznámení o vašem příspěvku, pokud máte 200 přátel, tak se o tom dozví 15 – 20 z nich. Za propagaci si chce nechat zaplatit. Už to není síť pro lidi, je to propracovaný způsob obchodu a reklam, který nás uživatele nevědomky využívá.  Proto se novinky nedostanou rychle mezi všechny členy, algoritmus facebooku je brzdí a přiděluje podle toho, co koho zajímá. Různí roboti, kteří rekrutují členy, nebo hromadné náborové akce, dlouho nevydrží. Takto registrovaní členové většinou výhody sdílené ekonomiky pochopí, ale z vlastní netrpělivosti a pokud se jim ihned nebude generovat zisk, systém zatratí a zanevřou na něho.

Podpora členů
Crowd1 na to jde jinak. Platí nám členům za propagaci a neschovává se za komunikací mezi členy na síti. Sílu osobního kontaktu asi ani v budoucnosti nic nepřekoná. Proto je naší snahou poskytovat všem svým členům podporu, aby se mohli dále rozvíjet.