Matching bonus

Matching Bonus je klíčovým bonusem pro členy – Podnikatele (Entrepreneurs)

Podnikatelé jsou členové, kteří s Crowd1 vydělávají na provizích a tvorbou vlastní sítě. Pokud máte registrovaného v přímé linii alespoň jednoho člena, jste už podnikatel 🙂

Jak bylo předesláno v novém kompenzačním plánu, který vyšel v dubnu, budou změny v bonusech. Jedna z nich se týká matching bonusu. Změny platí od 5.8.2021 do doby, požadavky budou postupně navyšovány, než budou dosaženy body dle tabulky níže.

Od 5. srpna 2021 jsou pro získání všech typů bonusů vyžadovány pouze 3 body aktivity

Matching Bonus vyplácí Podnikatelům procento, které se odvíjí od Crowd bonusů týmů, za které jsou osobně zodpovědní.

Nárok na tento bonus mají pouze Podnikatelé. Na požadavek bodů za aktivitu se vztahuje ochranná lhůta 90 dní od registrace.

Čím více nových Podnikatelů stávající Podnikatel přímo registruje, tím hlouběji do úrovně může tento Podnikatel získat Matching Bonus (vyplácí se na osobní účet Podnikatele). Matching Bonus se získává a vyplácí na různých úrovních podle počtu AP, které Podnikatel nasbíral.

Matching bonus je vyplácen v poměru 3:1 k Crowd bonusu a nikdy nemůže být vyšší. Například zisk 100 € v Crowd Bonusu nemůže nikdy činit více než 300 € v Matching Bonusu.

Matching Bonus je vyplácen denně.

Během počátečního období je požadavek na body aktivity (AP) pro Matching, Crowd a Residual Bonus snížen na 3 AP. V průběhu následujících měsíců bude tato poptávka postupně upravována na rostoucí škále na 4 AP, 5 AP a nakonec na plnou poptávku AP podle níže uvedené tabulky.