Join Planet IX here !

Vyšplhejte se v žebříčku PLANET IX!

Dejte PLANETĚ IX super náboj

PLANET IX je lepší s přáteli, pozvěte ty své a zahrajte si nejrychleji rostoucí kryptoměnu na světě! S více než 400 000 hráči je to největší kryptografická obchodní hra v historii a je čas na ještě větší rozšíření!

Pozvěte své přátele ve třech snadných krocích!

Přihlaste se do PLANET IX a přejděte do sekce Uživatelský profil -> Nastavení účtu -> Doporučení.
Zkopírujte si svůj jedinečný odkaz na doporučení.
Sdílejte odkaz se svými přáteli!

Jednodušší už to být nemůže!

Pokud máte v peněžence Web3, kterou jste připojili k PLANET IX, více než 50 IXT, máte navíc šanci vyhrát ještě více IXT!

250 hráčů, kteří na PLANET IX doporučí nejvíce lidí, bude odměněno IXT z komunitního fondu! Ujistěte se však, že lidé, které pozvete, také připojí svou peněženku Web3 k PLANET IX, jinak nebudou započítáni!

Úrovně cen poolu        Odměna IXT na hráče        Celkové rozdělení na úroveň
1. cena                                        5 000                                              5 000
Nejlepší 3-1                               2 000                                              5 000
Top 4-10                                    1 000                                               7 000
Top 10-50                                     500                                            20 000
Top 50-100                                  100                                               5 000
100-250 nejlepších                       50                                                7 500

Celkový cenový fond 49 500
Deset nejlepších doporučovatelů získá také speciální cenu od společnosti Crowd1. Neváhejte, soutěž končí 3. ledna 2022! Začněte zvát své přátele a stoupejte v žebříčku PLANET IX!

Climb the leaderboard in PLANET IX!

Give PLANET IX a super boost

PLANET IX is better with friends, invite yours to play the fastest growing crypto game in the world! With more than 400,000 players it’s the largest crypto trading game in history, and it’s time for even more expansion!

Invite your friends in three easy steps!

Log in to PLANET IX and navigate to User Profile -> Account Settings -> Referrals.
Copy your unique referral link.
Share the link with your friends!

It couldn’t be simpler!

If you have more than 50 IXT in the Web3 wallet you’ve connected to PLANET IX, you’ll also be in for a chance to win even more IXT!

The 250 players who refer the most people to PLANET IX will be rewarded with IXT from the community pool! But make sure the people you invite also connect their Web3 wallet to PLANET IX, else they won’t be counted!

Prize Pool Tiers           IXT Prize per Player          Total distribution per tier
1st Prize                                5,000                                         5,000
Top 3-1                                 2,000                                         5,000
Top 4-10                              1,000                                          7,000
Top 10-50                              500                                         20,000
Top 50-100                           100                                            5,000
Top 100-250                           50                                            7,500

Total Prize Pool 49,500
The top 10 referrers will also receive a special prize from Crowd1. Don’t delay, the competition ends on the 3rd January 2022! Start inviting your friends and climb the PLANET IX leaderboard!

Dosud vidělo:300Dnes vidělo:1