POZOR !

Nepřihlásili jste se už delší dobu do svého účtu Crowd1? Zapomněli jste? Nebo na to “nemáte čas”? V případě, že se během jednoho měsíce nepřihlásíte ke svému účtu Crowd1, to znamená do své back office a nevykonáte požadovanou akci, nejčastěji potvrzení Loyalty Points bodů (věrnostních bodů), tak máte problém. Systém označí váš účet za neaktivní. To poznáte podle ikony, která se objeví na úvodní straně vaší back office a vypadá takto:

Když provedete na účtu potvrzení LP – Loyalty Points, nebo si koupíte nějaký produkt, popřípadě získáte binární body nebo máte jinou z vyjmenovaných aktivit, tak vám ikona neaktivního účtu zmizí. Pokud se tak nestane musíte kliknou na “Read more” (čti více) a poté budete přesměrováni na stránku, kde si přečtete instrukce, jak to celé lze ještě zachránit. Nebude to ale zadarmo, musíte zaplatit za obnovení aktivity 20 BP, tj 2 € ze svého účtu. Když na něm nemáte peníze, musíte si je tam poslat bankovním převodem.  Pokud byste to neudělali, systém vás po půl roce vyloučí z Crowd1 a přijdete o všechno, co jste mezitím získali. Slabou útěchou je, že můžete začít znovu, od nuly.

NEAKTIVNÍ ÚČTY
Definice neaktivního účtu:

Neaktivní účet je účet, na kterém v kalendářním měsíci neproběhla žádná aktivita. Popis aktivit je následující:

1. Získávání binárních bodů
2. Získávání osobních bodů za aktivitu (AP)
3. Získávání věrnostních bodů
4. Aktivní nákupy z osobního účtu
5. Aktivita sponzorů (noví doporučitelé, přímo sponzorovaní)
Pro udržení aktivního účtu je každý měsíc vyžadována pouze jedna z výše uvedených aktivit.

Pokud je účet neaktivní, lze za jeho opětovnou aktivaci v daném měsíci zaplatit poplatek ve výši 2 EUR (platí partner ze svého osobního účtu).

Účet bude ukončen, pokud po jednom neaktivním měsíci následuje dalších pět měsíců, kdy není prováděna žádná aktivita ani není zaplacen poplatek za neaktivitu, tj. účet bude ukončen po celkem šesti po sobě jdoucích měsících neaktivity.

Pokud se neaktivní partner rozhodne stát se během těchto šesti měsíců opět aktivním, výše uvedený scénář se znovu spustí, jakmile bude účet opět neaktivní. Pokud je však účet ukončen z důvodu neaktivity, nelze účet znovu aktivovat, ale Partner se může znovu zaregistrovat jako nový Člen. Odkladná lhůta: 90 dní.