Držitelé odměn Crowd1

Zpráva z back office po kliknutí na SWAP info:

Po našem oznámení, že program Crowd1 Rewards bude ukončen, jsme jednali s několika společnostmi o vytvoření nových příležitostí z vašich odměn. S potěšením oznamujeme, že jsme úspěšně jednali s londýnskou společností Digital Partners Network plc (“DPN”), která nabízí akcie své společnosti výměnou za vaše odměny. www.digitalpartnersnetwork.co.uk.

DPN je nová nezávisle vlastněná a spravovaná digitální síť se sídlem ve Velké Británii.

Chcete-li pokračovat v procesu a získat akcie DPN, přejděte na níže uvedený odkaz a stáhněte si aplikaci do svého mobilního telefonu. Je velmi důležité, abyste to udělali, protože své akcie budete dostávat v rámci této aplikace.

Později bude v aplikaci uveden požadavek na jednoduchou identifikaci (KYC). Z důvodu přísné důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů je třeba, abyste tak učinili i v případě, že máte platný KYC v aplikaci Crowd1, protože tyto informace nelze sdílet mezi společnostmi.

První zajímavá příležitost pro DPN, partnerství se společností z oblasti platebního styku (včetně multipeněženky), je ve fázi závěrečných jednání a akcionáře DPN o ní budeme brzy informovat.

Upozornění: pro registraci v aplikaci DPN musíte použít stejnou e-mailovou adresu, kterou jste použili pro výměnu odměn. Ujistěte, že máte povoleny Pop-up (vyskakovací) okna a povoleny cookies v prohlížeči.

Takže:

Najeďte si do své back office, klikněte na SWAP info a na přesměrované stránce dole klikněte na link pro registraci do DPN a stránku si uložte mezi oblíbené i do mobilu nebo PC. Zkontrolujte si předvyplněný email, měl by se shodovat s vaší registrovanou adresou v  Crowd1. Instalace je doporučena přes prohlížeč Safari, já jsem použil Microsoft EDGE. Ten je dobře použitelný i na mobilu.

Po kliknutí se vám zobrazí přihlašovací stránka:

kliknete ‘Register’ a vyplníte svoje uživatelské jméno a heslo. Zadal jsem to, co mám v Crowd1 a heslo jsem dal jiné. Potom stisknete ‘Continue’

Pokračujete nainstalováním aplikace (do počítače nebo do mobilu). Vybral jsem možnost Add Home Screen. Poté je nutno vyplnit své pravé údaje, jméno, bydliště, adresu, email, telefonní číslo v mezinárodním formátu, datum narození, protože v budoucnu je budete muset ověřit ! Ujistěte se, že údaje jsou stejné, jako na dokladu totožnosti, který k ověření budete používat (např. aby byla správná adresa). Pak opět klikněte na registraci a vyskočí na vás okénko, jehož text jsem pro vás přeložil níže. POZOR, pokud chcete akcie, odškrtněte druhé okénko Opt In ! Musíte to udělat v anglické verzi, pokud si to přeložíte do češtiny, tak to nebude fungovat.

Přeložený text:

Držitel odměn Vítejte,

Digital Partners Network (“DPN”) je britská společnost s ručením omezeným, která vás ráda přivítá jako akcionáře a vymění vaše odměny za akcie naší nové vzrušující společnosti.

Pokud si nepřejete účastnit se výměny a nechcete se stát akcionářem společnosti DPN, můžete se z ní odhlásit jednoduchým zaškrtnutím políčka na konci tohoto dopisu. Nabídka výměny vašich odměn za akcie je otevřena po dobu 7 dnů. Má se za to, že všichni držitelé odměn, kteří se neodhlásili, projevili zájem o výměnu svých odměn za akcie společnosti DPN a společnost DPN je bude včas kontaktovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o digitální společnost založenou na členství, bude se hodnota DPN a hodnota akcií DPN do značné míry měřit velikostí členské základny a počtem akcionářů. Získání odměn a s tím spojený značný počet akcionářů DPN vytvoří pevný základ pro podnikání DPN. Společnost DPN hodlá svým akcionářům poskytovat vysokou hodnotu. DPN předpokládá, že počáteční základna akcionářů bude čítat více než 2 miliony akcionářů, což vytvoří významný impuls pro růst a potenciální úspěch.

Akcionáři budou oprávněni volně převádět, obchodovat nebo prodávat všechny nebo některé své akcie DPN prostřednictvím jednoduché a bezpečné aplikace, která bude poskytnuta brzy po výměně.

Pokud chcete využít této zajímavé nabídky, přečtěte si pozorně níže uvedené informace.

TOTO NENÍ SMLOUVA O VÝMĚNĚ VAŠICH ODMĚN ZA AKCIE. PŘIHLÁŠENÍM SE K VÝMĚNĚ VYJÁDŘÍTE SPOLEČNOSTI DPN SVŮJ ZÁJEM O VÝMĚNU. VÝMĚNA SE ŘÍDÍ SMLOUVOU O VÝMĚNĚ A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Tyto podmínky nejsou úplnými podmínkami výměny a představují pouze jejich výtah. Úplné podmínky burzy naleznete ve smlouvě o burze a v úplném znění smluvních podmínek.

Hlavní podmínky výměny jsou následující:

1. Držitel odměny bude mít nárok na 1 kmenovou akcii DPN připsanou jako plně splacenou za každých 100 odměn. Držitelé odměn, kteří drží 1 až 100 odměn, budou vyměněni za 1 akcii, každý držitel odměn, který drží 101 až 200 odměn, bude vyměněn za 2 akcie atd., takže například držitel odměn, který drží 120 odměn, bude mít nárok na získání 2 kmenových akcií DPN.

2. Akcie DPN vydané na základě výměny budou podléhat stanovám DPN a budou vydány v souladu s nimi.

3. Akcie každého Držitele odměn bude držet jmenovaná společnost (dále jen “Jmenovaná společnost”) jako registrovaný zákonný akcionář Vaším jménem. To usnadní mechaniku správy velkého počtu Držitelů odměn, kteří se stanou akcionáři DPN. Prostřednictvím mechanismu Nominee budete skutečným vlastníkem vy. Převody akcií budou probíhat prostřednictvím nezávislého registrátora.

Své akcie budete moci prodat nebo převést velmi brzy po výměně, DPN vás bude jako akcionáře pravidelně kontaktovat prostřednictvím této aplikace, aby vás informovala o svém vývoji.

4. V souvislosti s odměnou nebudete mít žádné povinnosti a nebudete mít žádnou další odpovědnost ve vztahu k akciím DPN.

5. Na burzu se budou vztahovat plné
Obchodním podmínkám, které naleznete zde.
DPN je britská PLC, a proto jsou tyto Podmínky v angličtině a podléhají výlučné jurisdikci zákonů Anglie a Walesu. Doporučujeme vám, abyste vyhledali nezávislé odborné poradenství.

Tato nabídka je otevřena po dobu 7 dnů, po které všichni držitelé odměn, kteří se neodhlásili zaškrtnutím tohoto políčka, projeví společnosti DPN svůj zájem o výměnu svých odměn za akcie.

Toto sdělení není prospektem ani nabídkou akcií k prodeji v jakékoli jurisdikci.

Výměna je nabízena pouze vám jako držiteli odměn a není převoditelná.

Jakékoli rozhodnutí o přijetí Výměny by mělo být založeno na vašem úplném seznámení se s úplnými podmínkami Smlouvy o výměně.

Pokud si nepřejete pokračovat ve Výměně, vyjádřete svůj záměr odmítnout Výměnu zaškrtnutím tohoto políčka:

Odmítnout

Chcete-li vyjádřit svůj zájem pokračovat v procesu výměny a získat informace o výměnném dopise a podmínkách, klikněte zde:

Odhlásit se

Odmítnutí odpovědnosti
V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou a přeloženou verzí těchto informací má přednost anglická verze.

Úspěšná registrace je zakončena zprávou – viz obrázek, že vám ZDE budou časem doručeny další instrukce:

Zde je video návod (v angličtině), ale lze to pochopit.