KYC

Know Your Customer, neboli poznej svého zákazníka, je zkratka KYC, kterou znáte zejména z bankovních služeb. Pro správné fungování vašeho účtu v Crowd1, pokud se jedná o peníze, je nutné mít ověřený účet. Bez ověřeného účtu nelze vybírat peníze, další omezení je, že můžete vygenerovat pouze 10 GIFT kódů, a předpokládám, že při směně C1Rewards za akcie bude rovněž potřeba mít ověřený účet. Ověření není nic těžkého, je to popsáno v back office, popisuji to i zde na stránkách v záložce ‘Otázky a odpovědi’ – Postup po registraci – KYC.

Z vlastní zkušenosti doporučuji mít připraveny fotografie dokumentů v počítači a potom je nahrát. Focení přímo z telefonu jsem nedělal a proto nemohu posoudit, ale mělo by být jednodušší. Je nutno mít selfie (foto) tváře, která nebude zakrytá, bude bez pokrývky hlavy, nebudete mít tmavé brýle a fotka bude dostatečně jasná, nejlépe na bílém pozadí.

Dále foto některého z dokumentů (pas, občanský průkaz ofocený z obou stran, řidičský průkaz), které bude barevné, budou vidět všechny čtyři rohy a nebude rozmazané, bez odlesků. Možná se vám to napoprvé nepodaří ověřit, je to nutné opakovat, stává se, že fotky nejsou kvalitní nebo nesplňují výše uvedené předpoklady. Po úspěšném nahrání trvá asi dva dny, než je váš účet ověřen, což uvidíte, když kliknete v účtu na ‘Upload KYC’ a objeví se vám zelený proužek, že je účet ověřen.

Které dokumenty jsou platné pro KYC ?
Při nahrávání dokladu totožnosti si můžete vybrat mezi pasem, řidičským průkazem nebo občanským průkazem.
Nahrajte si barevnou selfie a doklad totožnosti. Na selfie, musí být jasně vidět celý obličej, bez klobouku nebo slunečních brýlí.
Formát by měl být jpeg, jpg, png.

Při nahrávání průkazu totožnosti si vyberte jeden z následujících dokladů:
Pas (celá vnitřní strana) nebo
Řidičský průkaz (přední a zadní strana) nebo
Občanský průkaz (přední ¨front” a zadní “back” strana)
Ujistěte se, že text v dokladu totožnosti je jasný a čitelný. Všimněte si, že v případě občanského a řidičského průkazu musí být nahrána přední i zadní strana.

Ujistěte se, že:
doklad totožnosti je dostatečně čitelný, aby byly vidět VŠECHNY údaje a text
byly viditelné 4 rohy dokladu
platnost dokladu totožnosti nevypršela

Proč není můj KYC schválen?
Váš KYC nebyl schválen, protože předložené dokumenty nejsou pro schválení vhodné nebo dostatečné.
Nahrajte proto znovu barevnou selfie a doklad totožnosti. Na selfie, musí být jasně vidět celý obličej,
bez klobouku nebo slunečních brýlí.
Formát by měl být jpeg, jpg nebo png.
Při nahrávání průkazu totožnosti si vyberte jeden z následujících dokladů:
pas (celá vnitřní strana) nebo
Řidičský průkaz (přední a zadní strana) nebo
Občanský průkaz (přední a zadní strana)
Ujistěte se, že text v dokladu totožnosti je jasný a čitelný. Všimněte si, že v případě občanského a řidičského průkazu musí být nahrána přední – front i zadní – back strana.

Ujistěte se, že:
doklad totožnosti je dostatečně čitelný, aby byly vidět VŠECHNY údaje a text
byly viditelné 4 rohy dokladu
platnost dokladu totožnosti nevypršela

Průběh procesu KYC můžete sledovat ve své back office.

Z důvodu ochrany Crowd1, spolupracovníků a partnerů a v souladu s platnými předpisy může Crowd1 kdykoli na základě vlastního rozhodnutí požádat partnera o předložení dokladů k ověření totožnosti spolupracovníka. Těmito dokumenty jsou průkaz totožnosti s fotografií, případně kopie pasu Partnera (člena) a selfie. Tento požadavek se nazývá (“KYC Request first level”).

Pokud není žádost KYC schválena, Partner (člen) nebude moci vybrat žádné peníze ze svého účtu Crowd1, dokud nepředloží přijatelné dokumenty. To znamená, že člen nemůže změnit svůj zůstatek na účtu Crowd1 na dárkový certifikát ani změnit zůstatek na skutečné peníze. Veškeré příslušné náklady spojené s žádostí o KYC hradí přímo členové.

Crowd1 může také omezit jiné funkce než výběry, aby vyhověla požadavkům bank nebo nařízením úřadů.

Jak mohu předat účet schválený KYC?
Chcete-li prodat nebo darovat členství schválené KYC nebo členství, musíte nám na níže uvedeném formuláři potvrdit jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu nového majitele členství.
Jméno
Příjmení
Datum narození (DD/MM/RRRR)
E-mailová adresa
Po obdržení vašeho potvrzení zrušíme schválení KYC u již schválených členství, aktualizujeme profilové informace o nové osobní údaje a zašleme heslo na registrovanou e-mailovou adresu nového vlastníka.

K provedení tohoto postupu musíte zaplatit poplatek 75 € a Crowd potřebuje váš doklad totožnosti, který můžete zaslat na adresu support@crowd1.com. Upozorňují, že je to z bezpečnostních důvodů.

Pokud nemáte svůj účet ověřený, tak to udělejte, protože se vám může stát, že vás Crowd1 při převodu C1Rewards na akcie dál nepustí, přece už se jedná o peníze.

Rovněž si zkontrolujte v Nastavení (Settings), zdali máte kompletně vyplněné svoje údaje a svůj profil, lidem většinou schází telefon a datum narození, tyto údaje se při prvotní registraci nevyplňují.

Pro ty, kteří mají rádi návody ve videu, jeden přikládám. Na internetu jich je spousta, lze najít návod i v češtině. Některé jsou staršího data a možná se grafika prostředí trochu změnila, ale vesměs jde pořád o to samé.