Ten správný čas je nyní a teď. Nikdy není pozdě začít, jednou ale budete litovat, že jste nezačali dříve.

Minercsm, Team CSM

Kdy je dobré začít ?

Začněte hned nebo nikdy. Tuto otázku musíte vyřešit hned na začátku. Na rozmyšlenou máte nějaký čas, ale ten čas letí. Každý, kdo se rozhoduje, musí svést ten vnitřní boj a přesvědčit sama sebe, že dělá správné rozhodnutí. Kdo se rozhoduje váhavě, většinou tak vede váhavý život. Opatrnosti není nikdy nazbyt, v tom máte pravdu, pokud se tím řídíte. Ale když chcete něco dokázat, musíte i něco obětovat. Samozřejmě s rozumem.

Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud svou práci milujete, budete v ní úspěšní. To řekl Albert Schweitzer, německý teolog.

Jako lidé jsme občas ztracení. Přes všechny úspěchy a materiální bohatství mnoho podnikatelů, ředitelů a odborníků tápe, protože je život v podstatě moc nebaví. Uvízli v poměrně běžné pasti dnešní doby. Člověk celý život pracuje, aby dosáhl úžasného úspěchu a mohl si dovolit všechno to okázalé pozlátko, které mu má zajistit dokonalé štěstí. Když jsme bohatí, proč nejsme šťastní ? Ačkoliv jsou peníze důležité, štěstí si za ně nekoupíte, rozhodně ne přímo. Hodně o potřebách člověka napoví Maslowova pyramida potřeb. Nejdříve je nutno naplnit fyziologické potřeby (potřebujeme dýchat, jíst, pít,…), pak přichází na řadu potřeba bezpečí a jistoty, další v řadě jsou sociální potřeby (milujme se, množme se), nad tím je potřeba uznání a vrcholek tvoří potřeba seberealizace.

Jak je vidět seberealizace znamená být šťastný. Štěstí neznamená dostat se jen do cíle, jde také o to, užít si tu cestu. Cíle jsou důležité, ale uvědomte si, že tady nám štěstí nepřináší samotné jejich dosažení, nýbrž pocit smyslu a naplnění, které vnášejí do toho všeho, co děláme. Někdy nemusíme svých cílů dosáhnout, ale k pocitu štěstí nám mnohdy stačí úsilí, které jsme museli vyvinout ve snaze jich dosáhnout. Většinou si při tom výrazně zvedneme svoje dovednosti a znalosti a posuneme se zase o kus dál.

Vydejte se na cestu s námi a přes všechny překážky a neúspěchy ochutnejte chvilkové pocity štěstí. Z vlastní zkušenosti vím, že se dostavují. Zapojte se s námi do projektu Crowd1 a učte se nové věci. Minimálně si rozšíříte svůj obzor a poznáte něco nového. Svět se opravdu mění, povolání a profese, které zde budou za 10 let, ještě nevznikly.

Neudělejte na začátku tyto začátečnické chyby.

  • Stanovte si plán a hlavně ho dodržujte

  • Vzdělávejte se ! Sledujte zákony a jejich změny

  • Neváhejte se obrátit pro pomoc na zkušenější

  • Nevzdávejte se po prvním ani desátém neúspěchu

  • Když se vám nedaří, běžte se vyspat

Sdílejte, vyberte si platformu !